NAŠA SPOLOČNOSŤ

HULE | BACHMAYR-HEYDA | NORDBERG sa od jej založenia neustále rozrastá. Naši advokáti sa vyznačujú profesionalitou a detailným porozumením hospodárskych procesov a postupov. Osobné vzťahy a intenzívna výmena skúseností sú pre nás rovnako dôležité. Spolu vytvárajú základ pre plodnú spoluprácu a trvalý úspech, čím ako silný tím expertov komplexne a ucelene podporujeme našich klientov vo všetkých obchodno-právnych záležitostiach.

Kompetencia, nezávislosť a diskrétnosť – na týchto troch pilieroch je založený úspech našej činnosti:

  • konzekventne a s vopred určenou stratégiou plníme požiadavky našich klientov;
  • nepracujeme podľa zaužívaných schém; najlepšie riešenie je vždy individuálne riešenie;
  • ponúkame osobný prístup; prostredníctvom našich skúseností, vysokého štandardu kvality a  rozsiahlej siete kontaktov dokážeme našu poradenskú činnosť individuálne prispôsobiť;

ADVOKÁTI

DR. MICHAEL HULE

spoločník - konateľ

advokát, Advokátska komora Viedeň, 1987; usadený euroadvokát, Slovenská advokátska komora, 2008

Špecializácia:
právo nehnuteľností a stavebné právo, prevod nehnuteľností, právo obchodných spoločností, zmena právnej; ormy, hospodárske záväzkové právo, obchodné právo, dedičské právo, úprava nástupníctva

Vzdelanie:
Univerzita Viedeň (Dr. iur., 1982)

Členstvo v organizáciách:
člen dozornej rady a predsedníctva v organizáciách ako napr. Nadácie; člen Österreichische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit

Ostatné:
hule(at)hbn-legal.sk

DR. MARCUS BACHMAYR-HEYDA

spoločník - konateľ

advokát, Advokátska komora Viedeň, 1994; usadený euroadvokát, Slovenská advokátska komora, 2008

Špecializácia:
právo nehnuteľností a stavebné právo, právo nájmu, obchodné právo, občianske právo

Vzdelanie:
Univerzita Viedeň (Dr. iur., 1997)

Členstvo v organizáciách:
predsedníctvo v nadáciách, predseda dozorných rád

Ostatné:
bachmayr-heyda(at)hbn-legal.sk

DR. CHRISTIAN NORDBERG, LL.M.

spoločník - konateľ

advokát, Advokátska komora Viedeň, 2000; usadený euroadvokát, Slovenská advokátska komora, 2008

Špecializácia:
právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie, kartelové právo a právo hospodárskej súťaže, problematika príspevkov z fondov EÚ, štátne podpory, právo duševného vlastníctva, reklamné právo, hospodárske zmluvné právo

Vzdelanie:
Univerzita Viedeň (Dr. iur., 1999), Amsterdam Law School (LL.M., 1995) European Business Law, Univerzita Graz (Mag. iur., 1994)

Členstvo v organizáciách:
člen Österreichische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit

Ostatné:
Prednášajúci pre oblasť práva hospodárskej súťaže a reklamné právo, Hospodárska komora Viedeň, Lektor na Wirtschaftsuniversität Viedeň, Inštitút pre Entrepreneuership a Innovation;

JUDR. VLASTA MARGOČOVÁ

spoločník - konateľ

advokátka, Slovenská advokátska komora, 2004

Špecializácia:
právo obchodných spoločností, obchodné právo, pracovné právo, stavebné právo, právo nehnuteľností, právo nájmu, poistné právo, zdravotné právo, mergers & acquisitions

Vzdelanie:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (JUDr. 2001), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Mgr. 2000)

Ostatné:
margocova(at)hbn-legal.sk

KOOPERÁCIE

Globálne výzvy v medzinárodnom zázemí. V tomto duchu ponúkame ako advokátska kancelária úplné riešenia vo všetkých obchodno-právnych veciach s dôrazom na interdisciplinárnu a cezhraničnú spoluprácu. Ako nezávislá rakúska societa kooperujeme na medzinárodnej, ako aj národnej úrovni s vybranými špecialistami požívajúcimi našu dôveru.

Spoluprácou s našimi dlhoročnými partnermi v tuzemsku a zahraničí, ku ktorým patria najmä daňoví poradcovia, audítori, podnikateľskí poradcovia, správcovia nehnuteľností, ako i notári a architekti,  poskytujeme našim mandantom flexibilné a optimalizované poradenstvo zamerané na požiadavky konkrétneho prípadu.

POLOHA

KANCELÁRIA VIEDEŇ
1010 Viedeň, Franz-Josefs-kai 47
Tel.: +43 1 532 3 532 0 | Fax: +43 1 532 3 532 3 |

Verejná doprava
Linky metra U2 a U4, Zastávka Schottenring
Električková linka 1, Zastávky Schottenring alebo Salztorbrücke
Autobusová linka 2A a 3A, Zastávka Rudolfsplatz

Možnosti parkovania
Parkovací dom Am Kai, Gonzagagasse 2-4, 1010 Viedeň
Podzemné parkovisko Concordiaplatz, Concordiaplatz 4, 1010 Viedeň

 

KANCELÁRIA BRATISLAVA
81101 Bratislava, Ventúrska 8
Tel.: +421 692020839 |

Verejná doprava
Zastávka Hodžovo námestie, Autobusové linky: 83, 84, 93, 147 | Trolejbusové linky: 203, 207, 208, 212
Zastávka Kozia, Autobusové linky: 147 | Trolejbusové linky: 203, 207, 208
Zastávka Zochova, Autobusové linky: 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94, 131, 147

Možnosti parkovania
Možnosť využitia nášho označeného parkovacieho miesta pred kanceláriou, Ventúrska 8, 81101 Bratislava

 

POBOČKA INNSBRUCK
6020 Innsbruck, Knollerstraße 1
Tel.: +43 512 344059 |