NAŠA SPOLOČNOSŤ

HULE | BACHMAYR-HEYDA | NORDBERG sa od jej založenia neustále rozrastá. Naši advokáti sa vyznačujú profesionalitou a detailným porozumením hospodárskych procesov a postupov. Osobné vzťahy a intenzívna výmena skúseností sú pre nás rovnako dôležité. Spolu vytvárajú základ pre plodnú spoluprácu a trvalý úspech, čím ako silný tím expertov komplexne a ucelene podporujeme našich klientov vo všetkých obchodno-právnych záležitostiach.

Kompetencia, nezávislosť a diskrétnosť – na týchto troch pilieroch je založený úspech našej činnosti:

  • konzekventne a s vopred určenou stratégiou plníme požiadavky našich klientov;
  • nepracujeme podľa zaužívaných schém; najlepšie riešenie je vždy individuálne riešenie;
  • ponúkame osobný prístup; prostredníctvom našich skúseností, vysokého štandardu kvality a  rozsiahlej siete kontaktov dokážeme našu poradenskú činnosť individuálne prispôsobiť;

ADVOKÁTI

DR. MICHAEL HULE

spoločník - konateľ

advokát, Advokátska komora Viedeň, 1987; usadený euroadvokát, Slovenská advokátska komora, 2008

Špecializácia:
právo nehnuteľností a stavebné právo, prevod nehnuteľností, právo obchodných spoločností, zmena právnej; ormy, hospodárske záväzkové právo, obchodné právo, dedičské právo, úprava nástupníctva

Vzdelanie:
Univerzita Viedeň (Dr. iur., 1982)

Členstvo v organizáciách:
člen dozornej rady a predsedníctva v organizáciách ako napr. Nadácie; člen Österreichische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit

DR. MARCUS BACHMAYR-HEYDA

spoločník - konateľ

advokát, Advokátska komora Viedeň, 1994; usadený euroadvokát, Slovenská advokátska komora, 2008

Špecializácia:
právo nehnuteľností a stavebné právo, právo nájmu, obchodné právo, občianske právo

Vzdelanie:
Univerzita Viedeň (Dr. iur., 1997)

Členstvo v organizáciách:
predsedníctvo v nadáciách, predseda dozorných rád

DR. CHRISTIAN NORDBERG, LL.M.

spoločník - konateľ

advokát, Advokátska komora Viedeň, 2000; usadený euroadvokát, Slovenská advokátska komora, 2008

Špecializácia:
právo obchodných spoločností, verejné obstarávanie, kartelové právo a právo hospodárskej súťaže, problematika príspevkov z fondov EÚ, štátne podpory, právo duševného vlastníctva, reklamné právo, hospodárske zmluvné právo

Vzdelanie:
Univerzita Viedeň (Dr. iur., 1999), Amsterdam Law School (LL.M., 1995) European Business Law, Univerzita Graz (Mag. iur., 1994)

Členstvo v organizáciách:
člen Österreichische Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit

Ostatné:
Vortragender für Wettbewerbs- und Werberecht, Wirtschaftskammer Wien, Lektor Wirtschaftsuniversität Wien, Institut für Entrepreneurship und Innovation

MAG. EMANUEL BOESCH

Partner

Rechtsanwaltskammer Wien, 2005

Špecializácia:
Gewerblicher Rechtsschutz, Markenrecht, Urheberrecht, unlauterer Wettbewerb, Unternehmensrecht, Zivilrecht

Vzdelanie:
Universität Wien (Mag. iur., 1999), Universidad Autónoma de Madrid (Erasmus, 1997)

Členstvo v organizáciách:
Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), European Communities Trade Mark Association (ECTA), Österreichisch-Spanische Juristenvereinigung (ÖSJV) / Asociación Hispano-Austriaca de Juristas, Österreichische Vereinigung für Gewerblichen Rechtschutz und Urheberrecht (ÖV)

DR. CARINA HEISSENBERGER

Partnerin

Heißenberger

Rechtsanwaltskammer Wien, 2015

Špecializácia:
Liegenschafts- und Immobilienrecht, Immobilientransaktionen, Bauvertragsrecht, Zivilrecht, Erbrecht

Vzdelanie:
Universität Wien (Dr. iur., 2014), Universität Wien (Mag. iur., 2010), Universidad Autónoma de Madrid (Erasmus, 2008)

DR. STEPHANIE LANGER

Partnerin

Langer

Rechtsanwaltskammer Wien, 2016

Špecializácia:
Liegenschafts- und Immobilienrecht, Immobilientransaktionen, Bauvertragsrecht, Zivilrecht, Ärztehaftung

Vzdelanie:
Universität Wien (Dr. iur., 2010), Universität Wien (Mag. iur., 2007)

JUDR. VLASTA MARGOČOVÁ

spoločník - konateľ

advokátka, Slovenská advokátska komora, 2004

Špecializácia:
právo obchodných spoločností, obchodné právo, pracovné právo, stavebné právo, právo nehnuteľností, právo nájmu, poistné právo, zdravotné právo, mergers & acquisitions

Vzdelanie:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (JUDr. 2001), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (Mgr. 2000)

DR. MARTIN FRENZEL

Rechtsanwalt

Rechtsanwaltskammer Wien, 2014 I New York State Bar, 2010

Špecializácia:
Gesellschaftsrecht / M&A, Vertragsrecht, wirtschaftsnahes Privatrecht

Vzdelanie:
Zugelassener attorney-at-law für den US-Bundesstaat New York (2010), Universität Wien (Dr. iur., 2009), University of Chicago Law School (LL.M., 2009), Universität Wien (Mag. iur., 2006), Université Panthéon-Assas (certificat superieur de droit français, 2004)

MAG. ULRIKE REISSIG

Rechtsanwaltsanwärterin

Špecializácia:
Zivil- und Unternehmensrecht, Immaterialgüterrecht, Marken- und Urheberrecht, Gewerblicher Rechtsschutz, Prozessführung

Vzdelanie:
Universität Wien (Mag. iur., 2012)

MAG. ORHAN AYDIN

Rechtsanwaltsanwärter

Špecializácia:
Zivilrecht, Wohn- und Mietrecht, Prozessrecht, Gesellschaftsrecht

Vzdelanie:
Universität Wien (Mag. iur., 2015)

MAG. SARAH REISERER

Rechtsanwaltsanwärterin

Špecializácia:
Liegenschafts- und Immobilienrecht, Bauvertragsrecht, Zivilrecht

Vzdelanie:
Universität Wien (Mag. iur., 2014)

DR. LISA-MARIE UNTERPERTINGER

Rechtsanwaltsanwärterin

Špecializácia:
Öffentliches Wirtschaftsrecht, Bau- und Raumordnungsrecht, Umweltrecht, Datenschutzrecht, Verfassungsrecht

Vzdelanie:
Universität Wien (Dr. iur., 2015), Universität Wien (Mag. iur., 2011), University of Kent, UK (Erasmus, 2009)

MAG. LEOPOLD RÖSSNER, LL.M.

Rechtsanwaltsanwärter

Špecializácia:
Zivilrecht, Unternehmensrecht, Prozessführung, Schiedsgerichtsbarkeit, Marken- und Urheberrecht, Gewerblicher Rechtsschutz

Vzdelanie:
Universität Wien (Mag. iur. 2012), Queen Mary University London (LL.M., 2015)

Členstvo v organizáciách:
Young Austrian arbitration Practitioners (YAAP)

DR. PETER N. CSOKLICH

Rechtsanwaltsanwärter

Špecializácia:
Zivil- und Unternehmensrecht, Prozessführung, Insolvenzrecht, Immaterialgüterrecht, Wettbewerbsrecht

Vzdelanie:
WU Wien (Dr. iur., 2018; LL.B., 2013), Universität Wien (Mag. iur., 2011)

KOOPERÁCIE

Globálne výzvy v medzinárodnom zázemí. V tomto duchu ponúkame ako advokátska kancelária úplné riešenia vo všetkých obchodno-právnych veciach s dôrazom na interdisciplinárnu a cezhraničnú spoluprácu. Ako nezávislá rakúska societa kooperujeme na medzinárodnej, ako aj národnej úrovni s vybranými špecialistami požívajúcimi našu dôveru.

Spoluprácou s našimi dlhoročnými partnermi v tuzemsku a zahraničí, ku ktorým patria najmä daňoví poradcovia, audítori, podnikateľskí poradcovia, správcovia nehnuteľností, ako i notári a architekti,  poskytujeme našim mandantom flexibilné a optimalizované poradenstvo zamerané na požiadavky konkrétneho prípadu.

POLOHA

KANCELÁRIA VIEDEŇ
1010 Viedeň, Franz-Josefs-kai 47
Tel.: +43 1 532 3 532 0 | Fax: +43 1 532 3 532 3 | office@hbn-legal.at

Verejná doprava
Linky metra U2 a U4, Zastávka Schottenring
Električková linka 1, Zastávky Schottenring alebo Salztorbrücke
Autobusová linka 2A a 3A, Zastávka Rudolfsplatz

Možnosti parkovania
Parkovací dom Am Kai, Gonzagagasse 2-4, 1010 Viedeň
Podzemné parkovisko Concordiaplatz, Concordiaplatz 4, 1010 Viedeň

 

KANCELÁRIA BRATISLAVA
81103 Bratislava, Panenská 23
Tel.: +421 692020839 | office@hbn-legal.sk

Verejná doprava
Zastávka Hodžovo námestie, Autobusové linky: 83, 84, 93, 147 | Trolejbusové linky: 203, 207, 208, 212
Zastávka Kozia, Autobusové linky: 147 | Trolejbusové linky: 203, 207, 208
Zastávka Zochova, Autobusové linky: 31, 39, 80, 83, 84, 93, 94, 131, 147

Možnosti parkovania
Možnosť využitia nášho označeného parkovacieho miesta pred kanceláriou, Panenská 23, 81103 Bratislava

 

POBOČKA INNSBRUCK
6020 Innsbruck, Knollerstraße 1
Tel.: +43 512 344059 | office@hbn-legal.at