NEWS

TESTIMONIALS

Well-known construction team, recommended for its ability to advise on all stages of a project, including planning, construction and development contracts and sales.

Chambers & Partners

The Austrian elite in procurement law – Hule Bachmayr-Heyda Nordberg is one oft he top ten Austrian law firms in the public sector

Trend Anwaltsranking

…renowned litigation practice.

Chambers & Partners

…very well known procurement practice.

Juve Handbuch Wirtschaftskanzleien Österreich

Highly recommended law firm in real estate law.

Juve Handbuch Wirtschaftskanzleien Österreich

FIRMA

HULE | BACHMAYR-HEYDA | NORDBERG sa od jej založenia neustále rozrastá. Naši advokáti sa vyznačujú profesionalitou a detailným porozumením hospodárskych procesov a postupov. Osobné vzťahy a intenzívna výmena skúseností sú pre nás rovnako dôležité. Spolu vytvárajú základ pre plodnú spoluprácu a trvalý úspech, čím ako silný tím expertov komplexne a ucelene podporujeme našich klientov vo všetkých obchodno-právnych záležitostiach.

Kompetencia, nezávislosť a diskrétnosť – na týchto troch pilieroch je založený úspech našej činnosti:

  • konzekventne a s vopred určenou stratégiou plníme požiadavky našich klientov;
  • nepracujeme podľa zaužívaných schém; najlepšie riešenie je vždy individuálne riešenie;
  • ponúkame osobný prístup; prostredníctvom našich skúseností, vysokého štandardu kvality a  rozsiahlej siete kontaktov dokážeme našu poradenskú činnosť individuálne prispôsobiť;